Friday, August 13, 2010

dan pada akhirnya ........

setiap bikin deo kecewa pada akhirnya di a yang slalu menguatkan aku . dia yang selalu membuat ku terhibur. dia yang membanggakan aku . di yang menyemangati aku . tak henti-hentinya aku selalu dia kuatkan . dia banggakan. terharu dengan sikapnya.

No comments:

Post a Comment